Letci Royal Air Force z Přeloučska za druhé světové války

01.06.2020 (19:26) - aktualizováno: 01.06.2020 (19:55)
Přelouč (okres Pardubice) - K tématu výročí konce druhé světové války se vrátíme ještě jedním článkem, ve kterém se pokusíme shrnout nám známé informace o některých letcích Royal Air Force (RAF) z Přeloučska, tedy v Královském letectvu britských ozbrojených sil. Pohybovat se budeme samozřejmě v období let 1939–1945. Povedlo se nám najít tři, resp. čtyři jména. Seřadíme si je podle hodnosti, které v RAF dosáhli, sestupně. Na fotografiích je uvádíme s tímto číslováním.

1) V Kojicích se narodil bombardovací pilot Josef Bernát/Bernat(1915–2000). Přišel na svět 21. srpna 1915 a pracoval původně jako automechanik. Již v letech 1933–1935 v Československu absolvoval školu leteckého dorostu, vzdělání si doplnil pak ve 40. letech v Anglii. Z Československa odešel 15. června 1939 a zamířil přes Polsko do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. V červenci 1940 již byl v Anglii. Členem RAF byl od 25. července 1940 a čtyři dny na to byl přiřazen ke 311. československé bombardovací peruti, zřejmě ale prošel více jed notek. Zde hodnostně strmě stoupal a v řij nu 1944 dosáhl hodnosti Squadron Leader (S/Ldr, česky major). V červnu 1942 se oženil se slečnou Daisy Grace Bridger. V listopadu téhož roku se jim narodil syn. Obdržel řadu pochval a vyznamenání, v lednu 1946 dokonce i Československou vojenskou medaili za zásluhy I. stupně. Do vlasti se (zřejmě jen nakrátko) vrátil 21. srpna 1945. Zemřel 30. května 2000 ve městě Watton ve Velké Británii.

2) Dalším byl byl bombardovací pilot Leo Linhart(1912–1945). Narodil se 16. listopadu 1912 v Zellam See v Rakousku, později byl ale příslušný do Lhoty u Přelouče. Patřil do rodiny přeloučského významného sedláka Václava Linharta, jehož statek se nacházel v místech dnešní budovy pošty. Před válkou pracoval jako úředník. Z Československa odešel ještě před okupací, konkrétně 13. února 1939, a zamířil do USA. Svoje zahraniční armádní působení zahájil v květnu 1942, kdy byl odveden na Československém konzulátu v New Yorku a pak odeslán k československé misi v Montrealu, odkud nastoupil k pilotnímu výcviku. Od 12. června 1942 byl činným členem RAF v Anglii. Zde prošel více jednotek, od srpna 1943 působil u 311. československé bombardovací peruti. V srpnu 1943 dosáhl titulu Flying Officer (F/O, nadporučík). Přesto je někdy označován pouze jako poručík. Na fotografii jej vidíme ještě s distinkcemi hodnosti Sergeant (Sgt, četař).

V dopise, který v červnu 1945 obrželi jeho příbuzní, se uvádí následující: „Zúčastnil se velké ho počtu operačních protiponorkových letů nad Atlantikem, kde získal vynikající úspěchy a přispěl svou odvahou a neobyčejnou inteligencí, jakož i bezvadným společenským vystupováním, k dobrému jménu československého letce“. Je zde charakterizován jako jeden „z nejlepších a nejnadějnějších" příslušníků československého zahraničního letectva.

Zemřel paradoxně v době, kdy nebyl veslužbě (v té době byl Linhart již ženatý s českou dívkou Boženou, kterou poznal v Americe). 10. ledna 1945 letěl v letounu ze základny ve Skotsku do Anglie. V letadle byli i štábní rotmistr Rudolf Jelen, podporučík Valeer Kauders, kapitán Karel Kvapil a podporučík Jan Vella. Všichni patřili ke 311. letecké peruti. Od stejného dne bylo ale jejich letadlo nezvěstné a vojáci byli prohlášení za úředně mrtvé. Až po skončení války – 18. srpna nebo v září 1945 (údaje se liší) – byly jejich tělesné pozůstatky objeveny ve skotských horách, konkrétně v lokalitě Beinn a' Bhùird v národním parku Cairngorms v nadmořské výšce 1197 m. n. m. Pohřben byl na hřbitově letců RAF v obci Brookwood (hrabství Surrey). V únoru 1945 byl vyznamenán Československou vojenskou medailí za chrabrost.

3) Z Choltic pocházel Josef Pardus(1902–1969). O něm psal v Přeloučském Roštu v roce 2013 Bohumil Danihelka, uveďme tedy jen základní informace. Narodil se 22. srpna 1902 v Cholticích. Tříletou měšťanskou školu vystudoval v Přelouči. V roce 1922 nastoupil po pilotní škole v Chebu do armády k leteckému pluku, posléze se věnoval letecké akrobacii. Pro Československé aerolinie pak pilotoval dopravní letadla. Vlast opustil 8. června nebo 8. srpna 1939 (rodinu nechal doma) a přes Polsko se dostal do Francie, kde podstoupil letecký výcvik. V červnu 1940 se přemístil do Anglie a 25. června či 25. července téhož roku byl přijat do RAF, opět ke 311. československé bombardovací peruti. Roku 1941 dosáhl titulu Warrant Officer (W/O, praporčík). Ze zdravotních důvodů nemohl v Anglii operačně létat, působil tedy jako startér a pilotní kurýr. V letech 1944–1945 byl pak Pardus členem první československé smíšené letecké divize, která vznikla v Sovětském svazu. S tou se vrátil do Československa zřejmě 16.5.1945, ve stejný den se letecky dostal do své obce Veselí u Přelouče, u které přistál (prý konkrétně u Horeckého Dvora). Manželka mu ale mezitím zemřela v roce 1944 na srdeční chorobu. Dle dostupných údajů byl jedním z pilotů, kteří letecky přemísťovali československou exilovou vládu z Londýna do Košic. Pardus byl později vyznamenán v roce 1946 medailemi Za chrabrost a Za zásluhy II. stupně. V únoru 1946 opustil armádu a několik let pak létal pro Československé aerolinie. Zemřel 25. dubna 1969 v Praze.

4) Zvláštní případ představuje letec Karel Fialka (1915–1963), který má podle kartotéky Vojenského ústředního archivu pocházet ze Štěpánova, okres Pardubice. Matriční záznam o jeho narození se ale autorovi kupodivu nepodařilo nalézt. Každopádně byl později příslušný do Tlumačova na Zlínsku. Pro případ, že skutečně pocházel ze Štěpánova u Přelouče (nelze vyloučit chyby a přepisy v kartotéce), o něm můžeme uvést některé základní údaje. Narodil se 10. 12. 1915 údajně ve Štěpánově. Civilním zaměstnáním byl chemik, tento obor dokonce studoval i v Holandsku. Z Československa odešel zřejmě v květnu 1940 a než se dostal do RAF, procestoval ještě kus světa. V květnu 1940 byl na francouzském konzultátu v Bělehradě odveden k československé armádě a od června téhož roku působil v Palestině. Následně se věnoval létání a prošel několik vojenských útvarů. V roce 1942 absolvoval minometný kurz v Tobruku či působil jako motocyklová spojka v Sýrii. V řijnu 1942 byl přemístěn do Anglie a od 2. ledna 1943 byl členem RAF. Nakonec se i on dostal ke 311. československé bombardovací peruti (v prosinci 1944). V srpnu 1945 se oženil se slečnou B. Mackenzie. V březnu 1945 dosáhl hodnosti Flight Sergeant (F/Sgt, rotný). V letech 1945–1946 dostal Československou vojenskou medaili za zásluhy II.stupně, za chrabrost a nako- nec i Československý válečný kříž. Další jeho osudy nejsou autorovi známy. Zemřel 1. srpna 1963.

V seznamu letců najdeme i Josefa Šejbla (1909–1982) z Poběžovic. Velmi pravděpodobně se však jedná o Poběžovice u Holic. Tento článek uvádí pouze základní informace. Je možné, že z Přeloučska pocházeli i další letci RAF, je to velmi rozsáhlé téma. Pokud má čtenář relevantní informace k tomuto tématu, budeme rádi, když kontaktuje autora.

Použitá literatura a prameny, zdroj ilustrací:

Vojenský ústřední archiv, Letecké karty čs. příslušníků RAF, online (www.vuapraha.cz/node/170)
Městské muzeum v Přelouči, fond Slavín, složka Leo Linhart, fond Tisky, sign. T 630 (Rodopis rodu Linhartova a Novotných) a fond Fotografie, sign. FA-P 988a
DANIHELKA, Bohumil. Jedním z mnoha byl i náš krajan JOSEF PARDUS.Přeloučský Rošt, 2013, č. 5, s. 28
Veselský zpravodaj, září 2018 (dostupné online)
Wikipedia, heslo Jan Vella
www.vets.cz
www.rafaci.cz

Poprvé vyšlo v Přeloučský Rošt č. 6/2020

Ke stažení v pdf:
www.academia.edu/432…

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP,
+420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Autor: pet, Mgr. Matěj Pešta
 
:: reklama
:: reklama
 
Z rubriky Kultura by Vás také mohlo zajímat:

V Přelouči se přes léto koná výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Přelouč

Přelouč (okres Pardubice) - Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo... celý článek
 

Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea,...

Přelouč (okres Pardubice) - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, v únoru 2022 Vás zveme na jednu přednášku a tři výstavy. ----------------------------... celý článek
 

Lednové akce Kulturního informačního centra v Přelouči s muzejní tématikou

Přelouč (okres Pardubice) - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, v lednu 2022 Vás zveme na jednu přednášku a dvě výstavy. V chodbě před výstavním sále... celý článek
 

Přelouč

Pardubice - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, v prosinci 2021 můžete navštívit tři naše výstavy. Již jen do 18. prosince je otevřena h... celý článek
 

Kulturní informační centrum v Přelouči zrdečně zve na ... :)

Přelouč (okres Pardubice) - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, v listopadu 2021 můžete navštívit tři naše výstavy. Od 13. září je otevřena hojně navště... celý článek
 

V Přelouči se od září do prosince koná výstava ke 100. výročí zahájení radiotechnické výroby v Přelouči

Přelouč (okres Pardubice) - Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo... celý článek
 

V Přelouči se od září do prosince koná výstava ke 100. výročí zahájení radiotechnické výroby v Přelouči

Přelouč (okres Pardubice) - Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo... celý článek
 

Přeloučská historie v přeloučském muzeu

Přelouč (okres Pardubice) - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, v srpnu můžete navštívit tři naše výstavy. Jde zejména o výstavu "Z historie drobného po... celý článek
 

Přeloučské Kulturní a informační centrum se vrací "do života" :)

Přelouč (okres Pardubice) - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, po dlouhé době posíláme zprávu z přeloučského muzea. Momentální epidemická situace umožn... celý článek
 

Podzim přednášek a dalších programů v Kulturním a informačním centru Přelouč

Přelouč (okres Pardubice) - Vážení příznivci přeloučské historie a přeloučského muzea, na září 2020 jsme přichystali několik zajímavých akcí pro širokou veřejnost. V sobot... celý článek
 
 1  2  3    starší
Pondělí 8. srpna 2022
svátek má Soběslav a zítra Roman
 
TIP: Vyberte si region (okresní město) či zvolte rubriku zpráv, popř. obojí a uložte do oblíbených. Nastavená URL adresa funguje jako filtr pro Vámi zvolený výběr zpráv.